Kurumsal

Politikalarımız

Politikalarımız
Başlık

Kalite Politikamız

*Ürünlerin zamanında teslim etmek

*Çalışanlarımıza ve doğal çevreye zarar vermeyecek en uygun malzeme ve teknolojiyi kullanmak

*İsraf ve ziyanı ortadan kaldırarak ürünlerini ve hizmetlerini en düşük maliyetle üretmek

*Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.

Çevre Politikamız

*Atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini sağlamak

*Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak

*Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak

*Çevreye zararlı atıkların kullanılmasını minimuma indirgenmesini sağlamak.

*Çevre ile ilgili tüm yerel ve Ulusal kanun ve yönetmeliklere uyup, uluslar ası tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmek

*Ürünlerimizin tasarım, üretim, dağıtım, kullanım ve atılma aşamalarında çevresel etkileri dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlemeye çalışmak

*Çevre kirliliğinin önlenmesi için maksimum mücadele etmeyi hedef ve görev biliriz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

*Risk analizleri, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve teknolojik gelişmelerin sürekli takibi ile kendimizi sürekli geliştirmek ve sektörümüze örnek olmak,

*Sağlık ve güvenlikle ilgili planlama yapılırken çalışanlarımızın yanında, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurmak

*Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve hastalıkları en aza indirmek

*Yaptığımız işlerde yasal gereklilikleri eksiksiz yerine getirmek ve ilgili yasaların günceliğini sürekli takip etmek,

*Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilendirerek İSG bilinçlerini artırmak, belirlediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.

İletişim Formu

Uzuner Alüminyum Güvenlik Kodu

Uzuner Alüminyum

Örnek Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı Agena Park Sitesi A1 Blok Apartman NO:207 O
ESENYURT / İSTANBUL
+90 212 856 11 90 PBX    
+90 212 856 07 56    
uzuner@uzuneraluminyum.com   

© 2020 UZUNER ALÜMİNYUM METAL ve İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ